Jaarstukken 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

De lokale heffingen vormen een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente. We gaan in deze paragraaf in op de lokale heffingen en lichten het kwijtscheldingsbeleid toe.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05