Jaarstukken 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Belastingen zijn algemene dekkingsmiddelen waarvan de gemeente zelf bepaalt waarvoor ze worden gebruikt. Dit zijn de onroerende zaakbelastingen, hondenbelasting, watertoeristen-, toeristen- en forensenbelasting.
In december 2018 stelde de raad de diverse belastingtarieven voor 2019 vast.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05