Jaarstukken 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Onroerende zaakbelastingen

Deze belasting wordt geheven van iedere eigenaar van een woning en bedrijf en de gebruiker van een bedrijf. Basis hiervoor is de waarde van de woning of bedrijf.
Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) stelden we van alle onroerende zaken de waarde opnieuw vast.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2019

Rekening 2019

Verschil

Eigenaar woning

3.939

3.942

3

Eigenaar niet-woning

1.395

1.441

46

Gebruiker niet-woning

1.089

1.031

-58

Totaal

6.423

6.414

-9

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05