Jaarstukken 2019

Algemeen

Inleiding

Hierbij presenteren we u de programmarekening 2019 van de gemeente Medemblik. Met de gekozen presentatievorm maken we de rekening toegankelijker voor onze inwoners

De jaarrekening is het jaarlijkse verantwoordingsmoment van de gemeente. Daarin staat wat we in 2019 realiseerden en tegen welke kosten. Dit vergelijken we met de doelstellingen uit de begroting 2019. Zo kunt u zien of en in welke mate we het voorgenomen beleid hebben kunnen uitvoeren.

Het negatieve rekeningresultaat komt uit op -/- € 2.561.334,-.   
Ons voorstel is om dit als volgt te bestemmen:

  1. € 246.000,- toe te voegen aan de reserve Duurzaam Medemblik;
  2. € 103.000,- te onttrekken uit de reserve bouwgrondexploitatie;
  3. € 1.160.863,- te onttrekken uit de reserve Sociaal Domein;
  4. € 1.543.471 te onttrekken uit de Algemene Reserve.

Deze verantwoording wordt besproken in de commissie bestuur en middelen en op 2 juli stelt de Raad deze vast.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05