Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Van elke topfunctionaris en van elke andere functionaris, die in 2019 een hogere totale bezoldiging heeft ontvangen dan het geldende bezoldigingsmaximum, moet de gemeente op grond van de WNT en het gewijzigde artikel 28 BBV in de toelichting op de programmarekening het volgende opnemen:

  • De beloning;
  • De belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding;
  • De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn;
  • De functie;
  • De duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar;
  • De beloning in het voorgaande jaar;
  • Een motivering voor de overschrijding van het geldende bezoldigingsmaximum.

Van Topfunctionarissen moet bovendien de naam openbaar worden gemaakt.

In €

J. Zwaan

A. Reus

Functiegegevens

Secretaris

Griffier

Duur dienstverband in 2019

01-01-2019- 31-12-2019

01-01-2019- 31-12-2019

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

102.306

87.309

Beloningen betaalbaar op termijn

17.996

15.178

Individueel WNT maximum

194.000

194.000

-/- Onverschuldigd betaal bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Totaal bezoldiging

120.302

102.487

In €

J. Zwaan

A. Reus

Functiegegevens

Secretaris

Griffier

Duur dienstverband in 2018

01-01-2018/31-12-2018

01-01-2018/31-12-2018

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

98.147

87.400

Beloningen betaalbaar op termijn

16.149

14.186

Individueel WNT maximum

189.000

189.000

Totaal bezoldiging

114.296

101.586

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05