Jaarstukken 2019

Paragrafen

Grondbeleid

Met ons grondbeleid leveren we een bijdrage aan de programma’s en onze vier thema’s in de begroting:

  • We vergroten de leefbaarheid in onze kernen.
  • Door financiële bijdragen uit de grondopbrengsten leveren we een bijdrage aan de instandhouding van gemeentelijke gebouwen en huisvesting en daarmee de leefbaarheid in onze kernen.
  • We richten de grond die we ontwikkelen duurzaam in en we stellen eisen aan de duurzaamheid van nieuwbouwwoningen.
  • Omwonenden en toekomstige bewoners participeren bij de inrichting van het woongebied.
  • We werken samen met ontwikkelaars en bedrijven om de inrichting van het gebied vorm te geven.

In deze paragraaf nemen we u mee in onze uitgangspunten van het grondbeleid. Ook laten we zien welke bouwgronden en bedrijventerreinen we in 2019 exploiteerden. Tenslotte geven we inzicht in de belangrijkste risico’s die we lopen bij het exploiteren van de grondexploitatie.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05