Jaarstukken 2019

Paragrafen

Grondbeleid

Onze grondprijzen toetsen we jaarlijks aan de lokale en regionale marktontwikkelingen. In veel gevallen worden de gronden voor verkoop door een makelaar getaxeerd. We verwerken  de grondprijs in de exploitatiebegrotingen van alle plannen. Uitgangspunt is maatwerk per kern.
De rente en de disconteringsvoet bedragen 1,7%. Er is een kostenstijgingspercentage gehanteerd van 2%. Er is geen opbrengststijging gehanteerd. De looptijden zijn voor de grexen verschillend, maar nooit langer dan 10 jaar.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05