Jaarstukken 2019

Paragrafen

Grondbeleid

Om de risico’s binnen de grondexploitaties op te vangen is een buffer nodig. Deze buffer heet de reserve bouwgrondexploitatie. De Raad stelde vast dat de reserve minimaal 20% van de boekwaarde van de gronden moet bevatten. Minimaal 20% omdat de reserve groot genoeg moet zijn om eventueel specifiek aanwezige risico's (denk bijvoorbeeld aan de waardering van gronden buiten bestaand bebouwd gebied) op te kunnen vangen.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05