Jaarstukken 2019

Paragrafen

Grondbeleid

Bij het starten van een nieuwe exploitatie is het nodig dat deze tenminste sluitend is. Met sluitend bedoelen we dat we alle kosten die we maken dekken door verkoopopbrengsten van de grond. Het gaat om de kosten van:

  • voorbereiding;
  • bouwklaar maken van de grond;
  • gemeenschapsvoorzieningen zoals wegen, riolering en openbaar groen in het te bebouwen gebied.

We zijn ook betrokken bij woningbouwontwikkeling waarbij we zelf niet de grond bezitten. In die situatie stellen we met de projectontwikkelaar een exploitatie- of samenwerkingsovereenkomst op, waarin de gemeentelijke plankosten worden verhaald. Uitgangspunt voor het verhaal van de gemeentelijke plankosten is  de ministeriële regeling "Regeling plankosten exploitatieplan", met als toepassing de zogenaamde plankostenscan. De financiële risico’s bij zelfrealisatie liggen dan bij de projectontwikkelaar.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05