Jaarstukken 2019

Paragrafen

Grondbeleid

Op dit moment exploiteren we vier bouwterreinen. We berekenden de prognose op deze gronden opnieuw. Dat levert een positieve verwachting op van € 556.000,-.
De uitgifte van het bedrijventerrein trekt gestaag aan.
Daarnaast exploiteren projectontwikkelaars drie terreinen in de gemeente.
Een overzicht van de exploitaties van bedrijventerreinen in onze gemeente vindt u onder Overzicht.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05