Jaarstukken 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

In onze bedrijfsvoering werkten wij aan belangrijke doelstellingen vanuit vooraf bepaalde actiepunten voor het kalenderjaar 2019. Deze doelstellingen zijn opgenomen in 3 programma’s te weten:
Programma 1: Dienstverlening & Organisatie
Programma 2: Samen leven & ondersteuning
Programma 3: Wonen, werken & recreëren

Elders in dit jaarverslag treft u de reflectie op de actiepunten voor 2019 aan. Wat is er bereikt, wat is er in ontwikkeling en wat behoeft onze aandacht in 2020? Dit is daar terug te lezen per programma.

Bij de uitvoering van de actiepunten, maar ook in de uitvoering van onze dagelijkse werkzaamheden is er blijvend aandacht voor de thema's leefbaarheid, duurzaamheid, participatie en samenwerking. Dit deden we met elkaar, met de organisatie en met inwoners.

Elke dag werken we samen aan een vitale en leefbare gemeente. In 2019 werkten wij aan het op orde krijgen van onze basis en ontwikkelden wij toekomst gericht. Met deze aanpak zijn belangrijke verbeterslagen doorgevoerd, zoals onder andere:

  • we digitaliseerden onze dienstverlening verder onder andere via de implementatie van i-burgerzaken;
  • we waren partner van kernraden in het opstellen van weer een aantal nieuwe kernvisies;
  • we experimenteren met digitale participatie.

Ook hebben we beter beeld gekregen op waar we als organisatie werkelijk staan. We vertalen het werken aan onze richting nu naar drie sporen: Dienstverlening, Informatie & digitalisering en Organisatie. Via de Planning & Controlecyclus nemen wij de Raad mee in de te zetten vervolgstappen en wat daarvoor nodig is. Zo zetten we steeds samen stappen in een dienstverlening waar we trots op zijn.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05