Jaarstukken 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

De ontwikkelingen in 2019 voor ons informatiemanagement betroffen o.a. de volgende onderwerpen.

Deelname VNG trajecten
We blijven de VNG aanbestedingstrajecten volgen en schrijven in op die trajecten die voor ons interessant zijn. Implementatie vindt later in de tijd plaats omdat we nog lopende contracten hebben.

Werkplekconcept en cloud-infrastructuur
De implementatie van de nieuwe digitale werkomgeving kent 3 fasen. Eind 2019 bevinden wij ons in fase 2. DeSom is bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe infrastructuur. Bij de aanschaf van nieuwe software heeft een cloud-versie de voorkeur.

Harmonisatie informatielandschap Westfriesland
In 2018 is een regionaal contract getekend voor software voor het beheer van Openbare Ruimte. Medemblik is aangesloten op de scanstraat en het social intranet is live. Er heeft een herijking plaatsgevonden op het programma harmonisatie. We blijven nauw samenwerking, vooral gericht op waar de behoefte aan is.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05