Jaarstukken 2019

Programmaverantwoording 2019

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

We vinden het belangrijk u goed van dienst te zijn. Daarom bieden we onze producten en diensten steeds meer digitaal aan. Natuurlijk kunt u ook nog steeds op andere manieren onze producten aanvragen. Zoals telefonisch of schriftelijk of in ons gemeentehuis. En in bepaalde gevallen komen we zelfs bij u thuis.
Ook in de toekomst blijven we investeren in onze organisatie. Zo kunnen we de dienstverlening aan u blijven verbeteren. We beperken de stijging van de gemeentelijke belastingen. We gaan u niet onnodig met extra kosten confronteren.

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 19.277

18,1 %

Baten

€ 74.761

72,0 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05