Jaarstukken 2019

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Het volgende overzicht laat de totale baten en lasten van dit programma zien.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2019

Begroting na wijziging 2019

Verschil realisatie begroting na wijziging 2019

Begroting 2019

Baten

70.323

69.834

489

68.077

Lasten

17.692

17.570

122

17.198

Saldo voor bestemming reserves

52.631

52.264

367

50.879

Onttrekking van reserves

4.438

5.912

-1.474

4.779

Toevoeging van reserves

1.585

2.171

-586

422

Mutaties reserves

2.853

3.741

-888

4.357

Saldo na bestemming reserves

55.484

56.005

-521

55.236

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05