Jaarstukken 2019

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

Overhead

Overhead

In het volgende overzicht vindt u de kosten van onze overhead en hoe deze is opgebouwd. Overhead zijn de kosten die niet direct aan de taakvelden zijn te koppelen.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2019

Begroting na wijziging 2019

Begroting 2019

Management en managementondersteuning

-1.530

-1.537

-1.475

Personeel en organisatie

-1.391

-1.579

-1.928

Informatie en beheer

-4.454

-4.583

-4.799

Financiën en AO/IC

-1.093

-1.122

-965

Juridische zaken

-621

-637

-662

Communicatie

-504

-432

-381

Inkoop en facilitaire zaken

-735

-642

-614

Huisvesting

-865

-752

-668

Totaal overhead

-11.193

-11.284

-11.492

In de paragraaf Bedrijfsvoering lichten we de belangrijkste ontwikkelingen toe.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05