Jaarstukken 2019

Programmaverantwoording 2019

Programma 2 Samen leven en ondersteuning

We vinden het belangrijk dat onze inwoners in een fijne omgeving leven. Dit doen we door onze kernen vitaal, veilig en leefbaar te houden en dat te versterken. Samen met onze inwoners en partners pakken we dit op.
We zijn blij met initiatieven van inwoners en helpen graag deze uit te voeren. Verder stimuleren we inwoners om zo zelfredzaam mogelijk te zijn. En als dat niet meer lukt, helpen we met een passende ondersteuning.

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 52.833

49,6 %

Baten

€ 10.327

9,9 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05