Jaarstukken 2019

Programma 2 Samen leven en ondersteuning

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 2.
De gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl. We gebruiken deze indicatoren waar nodig om ons beleid bij te sturen. We verwijzen u verder naar www.waarstaatjegemeente.nl. Ook vindt u daar achtergrondinformatie over de beleidsindicatoren.

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)

Medemblik

Weinig stedelijke gemeenten

Onderwijs

Absoluut verzuim (niet op school ingeschreven)
(per 1.000 leerlingen 5 - 18 jaar, 2017)

1,0

1,5

Relatief verzuim (schoolverzuim zonder geldige reden)
(per 1.000 leerlingen 5 - 18 jaar, 2018)

14,0

19,0

Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (% totaal aantal leerlingen 12 - 23 jaar, 2018)

1,4

1,5

Sport

Niet-wekelijkse sporters (%, 2016)

49,3

49,9

Sociaal Domein

Banen
(per 1.000 inwoners van 15 - 65 jaar, 2019)

719,6

701,5

Netto arbeidsparticipatie
(% werkzame beroepsbevolking / totale beroepsbevolking, 2018)

68,2

68,5

Werkloze jongeren
(% 16 t/m 22 jarigen, 2018)

2,0

2,0

Personen met een bijstandsuitkering
(per 10.000 inwoners, eerste halfjaar 2019)

184,9

222,3

Lopende re-integratievoorzieningen
(per 10.000 inwoners van 15 - 65 jaar, eerste halfjaar 2019)

313,0

Geen data

Kinderen in uitkeringsgezin
(% kinderen tot 18 jaar, 2018)

4,0

4,0

Jongeren met jeugdhulp
(% van alle jongeren tot 18 jaar, tweede halfjaar 2019)

10,7

9,8

Jongeren met jeugdbescherming
(% van alle jongeren tot 18 jaar, tweede halfjaar 2019)

1,6

1,1

Jongeren met jeugdreclassering
(% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar, tweede halfjaar 2018)

0,2

0,3

Jongeren met een delict voor de rechter
(% 12 t/m 21 jarigen, 2018)

1,0

1,0

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
(per 10.000 inwoners, eerste halfjaar 2019)

500,0

550,0

De opgenomen cijfers zijn de meest actueel beschikbare cijfers die er zijn.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05