Jaarstukken 2019

Programma 2 Samen leven en ondersteuning

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Het volgende overzicht laat de totale baten en lasten van dit programma zien.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2019

Begroting na wijziging 2019

Verschil realisatie begroting na wijziging 2019

Begroting 2019

Baten

10.327

10.009

318

9.473

Lasten

52.832

50.106

2.726

47.660

Saldo

-42.505

-40.097

-2.408

-38.187

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05