Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Overzicht afgesloten kapitaalinvesteringen

Bedragen * € 1.000,-

Beschikbaar

Werkelijk

Cumulatief

krediet

besteed

besteed

2019

2019

Duurzame vervanging OV-masten

290

314

314

Aanleg voetpad Zwaagdijk-west

80

88

88

Subsidie

-40

-44

-44

Toegankelijkheid bushaltes

197

161

170

Subsidie

-197

-147

-157

Knelpunt vaarroute Zwaagdijk

174

149

182

Subsidie

-87

-71

-87

Onderhoud school Klaverwoid

453

453

453

Onderhoud school Kraaienboom

1.345

1.345

1.345

Vervanging materieel 2018

191

20

186

Aankoop electrische auto's

60

56

56

Vervanging AED's

124

110

116

Achterstand onderhoud beschoeiing

375

113

399

Electrische auto beheer riool

35

33

33

Energie-arm gemeentehuis

205

50

219

ICT 2016

90

39

94

Wildebras speelplaats

130

108

115

Totaal

3.425

2.777

3.482

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05