Jaarstukken 2019

Overige gegevens

Vaststelllingsbesluit

De raad van Medemblik. Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders,
besluit op 2 juli 2020:

1. De jaarrekening 2019 vast te stellen.
2. Het negatieve rekeningresultaat van € 2.561.334,- als volgt te bestemmen:
    a. € 246.000,- toe te voegen aan de reserve Duurzaam Medemblik;
    b. € 103.000,- te onttrekken aan de reserve Bouwgrondexploitatie;
    c. € 1.16.863,- te onttrekken uit de reserve Sociaal Domein;
    d. € 1.543.471,- te onttrekken uit de Algemene Reserve.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05