Jaarstukken 2019

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 1.
De indicatoren komen uit Vensters voor Bedrijfsvoering. Met deze landelijke benchmark doen we mee. We kunnen dan zien of we het goed of minder goed doen ten opzichte van andere gemeenten. De uitkomsten gebruiken we, zo nodig, om onze bedrijfsvoering aan te passen. We lichten dit verder toe in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)

Medemblik

Gemiddelde deelnemende gemeenten (2018)

Formatie
(fte per 1.000 inwoners, 2019)

5,9

7,9

Bezetting
(fte per 1.000 inwoners, 2019)

5,8

7,5

Apparaatskosten
(€ per inwoner, 2019)

580

679

Externe inhuur
(% van totale loonsom, 2019)

17,0

17,2

Overhead
(% van totale lasten, 2019)

10,7

11,5

Beleidsindicatoren (extra)

Medemblik
in 2019

Doelstelling
in 2021

Tevredenheid inwoners over onze digitale dienstverlening

8,1

8,5

De cijfers van Medemblik zijn op basis van werkelijk 2019, gemiddelde deelnemende gemeenten op basis van Vensters voor Bedrijfsvoering 2018.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05