Jaarstukken 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Jaarlijks beoordeelt de Provincie de gemeente in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) op uitvoering Informatiebeheer.

Drie complimenten worden genoemd :

  1. Er wordt nu ook structureel gewerkt aan vernietiging in applicaties;
  2. Er zijn maatregelen genomen om de kwaliteit van de dossiers te verbeteren, onder andere in handboek Vervanging;
  3. De tijdige overbrenging van (de papieren) archieven van de voormalige gemeenten is geregeld door middel van een planmatige aanpak.

En drie aandachtspunten worden genoemd:

  1. Ontwikkel een totaaloverzicht van alle informatie in de organisatie om een goed beheer en inzicht mogelijk te maken. Dus niet alleen vanuit de DMS (Document Management Systeem), maar ook vanuit de applicaties.
  2. De digitale duurzaamheid is nog onvoldoende.
  3. Vervangingsbesluit. Het handboek Vervanging en het vervangingsbesluit zijn nog niet definitief vastgesteld.

We zijn met de aandachtspunten aan de slag.

De voorbereidingen voor het werken met de regionale scanstraat zijn afgerond, waardoor vanaf januari 2020 de gemeente volgens de nieuwe werkwijze werkt.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05