Jaarstukken 2019

Paragrafen

Grondbeleid

Resultaten en prognoses

Volgens de BBV mogen we gronden indelen in de categorieën ‘gronden in exploitatie’ of ’strategische gronden’. Op dit moment hebben we 23 plannen in exploitatie. Daarnaast ontwikkelen ontwikkelaars 12 plannen.
In 2019 behaalden we de volgende resultaten:

Bedragen * € 1.000,-

Winsten

Overspoor 2

Nibbixwoud

181

Dorpsstraat Abbekerk (Roskam)

Abbekerk

70

SEW-terrein

Nibbixwoud

170

Bangert Zuid

Andijk

30

Subtotaal

451

Verliezen

Bloesemgaerde

Wognum

25

Molenweg

Andijk

1

Centrum-Westrandplan

Wervershoof

171

De Tegel

Wervershoof

357

Subtotaal

554

Per saldo een nadelig  resultaat

103

Toelichting
De grondexploitaties Dorpsstraat Abbekerk, Bangert Zuid en Molenweg Andijk zijn afgerond.
De wijk Bloesemgaerde is nagenoeg afgerond.
De winstneming bij het SEW-terrein heeft betrekking op de voortgang van het complex (de toerekening van de winst naar de periode waarin deze gerealiseerd wordt). Zie hoofdstuk winstneming.

Het verliessaldo bij het centrum-Westrandplan wordt veroorzaakt door nagekomen kosten. Deze grex was in principe afgerond, echter vanwege de te grote bodemdaling dienden er herstelwerkzaamheden (ophoging)ten aanzien van de (verzakte) weg en riolering plaats te vinden.
Het verliessaldo van de Tegel betreft de afwaardering van de Tegel naar agrarische waarde. Voor de Tegel had de raad voor 31 december 2019 een besluit moeten nemen om de grondexploitatie te openen met een exploitatiebegroting erbij. Dat is, in tegenstelling tot Bloesemgaerde Noord en de Weeshuisgronden waar hetzelfde voor gold, niet gelukt. Wij stellen alles in het werk om dit de raad dit besluit in 2020 te laten nemen.

Voorzieningen
Indien de prognose van een grondexploitatie een verlies laat zien dient een voorziening te worden getroffen.
Onder andere voor de grondexploitaties Overspoor 2 en Dorpsstraat Abbekerk was een voorziening getroffen. De aangegeven winsten bij deze grondexploitaties betreffen de afwikkeling van deze voorzieningen.

We actualiseerden de prognoses van onze grondexploitaties. Deze prognoses leveren een positief eindresultaat op. We verwachten nog positieve resultaten van € 1.935.000,-
Een overzicht van de woningexploitaties in onze gemeente vindt u onder Overzicht.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05