Jaarstukken 2019

Paragrafen

Grondbeleid

Grondexploitatie is een risicovolle activiteit waarmee we winst of verlies kunnen maken. In het afgelopen jaar realiseerden we een nadelig resultaat van € 103.000,-(zie 2). Wij stellen voor dit verlies ten laste te brengen van de reserve bouwgrondexploitatie. Deze reserve bedraagt dan nog steeds meer dan 20% van de boekwaarde van de gronden.

Het beleid van de Provincie vormt een risico. De Provincie schrijft voor dat we geen woningen mogen bouwen buiten bestaand stedelijk gebied. De provincie maakt een uitzondering wanneer we aantonen dat we niet kunnen bouwen binnen bestaand stedelijk gebied. En, wanneer er sprake is van harde woningbehoefte. De toekomst wijst uit hoe de provincie hiermee omgaat. We hebben dit als risico benoemd in de paragraaf weerstandsvermogen.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05