Jaarstukken 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Leges

Met deze rechten brachten we de kosten van gemeentelijke diensten in rekening. Deze diensten verleenden we op aanvraag van onze inwoners. Voorbeelden van deze diensten zijn vergunningverlening en afgifte paspoort en rijbewijs. In de meeste gevallen is sprake van kostendekkende tarieven. Voor een aantal producten besloot de raad geen kostendekkend tarief in rekening te brengen. Het gaat om de volgende producten:

  • gehandicaptenparkeerkaart;
  • evenementen;
  • niet-commerciële horecavergunning.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2019

Rekening 2019

Verschil

Leges

2.170

2.239

69

Totaal

2.170

2.239

69

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05