Jaarstukken 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Hondenbelasting

Deze belasting wordt geheven van iedere houder van een hond of een kennel. We controleerden opnieuw 1/3 van het adressenbestand. Daarmee garandeerden we de volledigheid van de belastingplicht.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2019

Rekening 2019

Verschil

Hondenbelasting

188

190

2

Totaal

188

190

2

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05