Jaarstukken 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de werkelijke opbrengsten. Deze vergelijken we met de verwachte opbrengst:

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2019

Rekening 2019

Verschil

Eigenaar woning

3.939

3.942

3

Eigenaar niet-woning

1.395

1.441

46

Gebruiker niet-woning

1.089

1.031

-58

Hondenbelasting

188

190

2

Watertoeristen

147

135

-12

Toeristen

287

279

-8

Forensen

146

138

-8

Afvalstoffenheffing

6.520

6.543

23

Riool eigenaar woning

3.833

3.839

6

Riool eigenaar niet-woning

460

468

8

Leges en afkoopsommen

376

303

-73

Begrafenisrechten

18

17

-1

Leges

2.170

2.239

69

Totaal

20.568

20.565

-3

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05