Jaarstukken 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Heffingen zijn rechten en leges waar diensten tegenover staan. Per heffingssoort geven we een korte omschrijving. De opbrengst van de heffing mocht niet meer bedragen dan de kosten die de gemeente hiervoor maakt. De raad streeft naar kostendekkende tarieven. Daarbij vindt hij het belangrijk dat deze zo laag mogelijk en doelmatig zijn.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05