Jaarstukken 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Inwoners met een laag inkomen hoefden onder bepaalde voorwaarden het belastingbedrag niet te betalen. Ze konden kwijtschelding aanvragen voor onroerende zaakbelasting, hondenbelasting (eerste hond), rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2019

Rekening 2019

Verschil

Kwijtscheldingen

213

232

19

Totaal

213

232

19

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05