Jaarstukken 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Lijkbezorging

Deze rechten worden geheven voor het dekken van de kosten van onderhoud van graven in onze gemeente.

Leges en afkoopsommen: Van minder graven zijn de grafrechten verlengd en het onderhoud afgekocht.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2019

Rekening 2019

Verschil

Begrafenisrechten

18

17

-1

Leges en afkoopsommen

376

303

-73

Totaal

394

320

-74

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05