Jaarstukken 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Rioolheffing

Eigenaren van eigendommen die direct of indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering droegen bij in de kosten van inzameling en het transport van afvalwater, bedrijfsafvalwater en hemelwater. De rioolheffing is ook een kostendekkend tarief, zie hierna bij 5.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2019

Rekening 2019

Verschil

Riool eigenaar woning

3.833

3.839

6

Riool eigenaar niet-woning

460

468

8

Totaal

4.293

4.307

14

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05