Jaarstukken 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Watertoeristen-, toeristen- en forensenbelasting

Deze belastingen worden geheven van personen die niet in de Basis Registratie Persoonsgegevens van onze gemeente zijn ingeschreven, maar hier wel verblijven. Zij droegen zo bij in de kosten van gemeentelijke voorzieningen.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2019

Rekening 2019

Verschil

Forensen

146

138

-8

Watertoeristen

147

135

-12

Toeristen

287

279

-8

Totaal

580

552

-28

De lagere opbrengst watertoeristenbelasting heeft te maken met minder personen die in de havens hebben verbleven.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05