Jaarstukken 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Afvalstoffenheffing

HVC verzorgt voor de gemeente Medemblik de inzameling en verwerking van het huishoudelijke afval. HVC bracht de kosten bij ons in rekening. Via de afvalstoffenheffing verhaalden we deze kosten bij onze inwoners. De afvalstoffenheffing kent afzonderlijke tarieven voor een éénpersoonshuishouden en voor een meerpersoonshuishouden. Het zijn kostendekkende tarieven, zie hierna bij 5.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2019

Rekening 2019

Verschil

Afvalstoffenheffing

6.520

6.543

23

Totaal

6.520

6.543

23

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05