Jaarstukken 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Berekeningen kostendekkendheid

In de hierna volgende overzichten laten we zien in hoeverre onze heffingen kostendekkend zijn. Daarbij geven we u het volgende mee:

  • de raad vindt een tarief kostendekkend wanneer het percentage uitkomt tussen de 90% en 95%;
  • ook gaf de raad voor een aantal producten aan dat we geen kostendekkend tarief in rekening brengen, zie hiervoor. Wanneer we deze producten niet meetellen dan komt de kostendekkendheid uit op 95%. Zie hieronder het overzicht kostendekkendheid leges.

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de lijkbezorging. Het daarop volgende overzicht geeft inzicht in de kostendekkendheid van de leges.

Bedragen * € 1.000,-

Directe kosten

Overhead

BTW

Opbrengst

Kosten-dekkendheid

Afvalstoffenheffing

-5.848

-161

-1.008

6.543

93%

Rioolheffing

-3.611

-441

-562

4.306

93%

Lijkbezorging

-440

-208

0

320

49%

(bedragen x €1,-)

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05