Jaarstukken 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

De herinrichting en het beheren van de openbare ruimte doen we niet alleen. Zo houden we rekening met de wensen van onze inwoners. Maar ook stemmen we onze plannen af met andere partijen. Partijen die ook werkzaamheden uitvoeren in onze gemeente, zoals netbeheerders en woningcorporaties. We willen bereiken dat we zoveel mogelijk werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren. Natuurlijk vanuit de eigen verantwoordelijkheid van de diverse partijen. Deze werkwijze noemen we Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Daarmee willen we het volgende bereiken:

  • een duurzame inrichting;
  • een efficiënte inzet van middelen;
  • het beperken van overlast voor omwonenden.

Om deze plannen samen af te stemmen, stelden we een kernteam samen. Dit kernteam helpt ook bij het uitvoeren van het programma Duurzaam Medemblik. Immers wil het Rijk dat woningen vanaf 2050 afgesloten zijn van aardgas. Om deze transitie te bereiken hebben we onze partners hard nodig.

De volgende projecten startten we in 2019:

  • Het (terug) plaatsen van een sierfontein in Abbekerk
  • Aanleg voetpad Zwaagdijk-West
  • Oplevering terrein rondom de Wildebras in Zwaagdijk-West
  • Reconstructie kruising Dirk Bijvoetweg in Onderdijk
  • Plaatsen van nostalgische straatverlichting in Twisk
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05