Jaarstukken 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Onder water verstaan we sloten, vaarten, kanalen en havens. Voor het onderhoud maken we onderscheid in watergangen en havens.
We hebben:

  • 90 km watergangen met een oppervlakte van 58 ha in onderhoud volgens de eisen van het Hoogheemraadschap.;
  • de vaarweg die bestaat uit de havens van Medemblik en het Overlekerkanaal in beheer. Deze vaarweg vormt de verbinding tussen het IJsselmeer en de Wieringermeer. Het totale wateroppervlak is 15 ha.;
  • 42 km beschoeiing en circa 65 km natuurlijke oevers in onderhoud.

In 2019 voerden we het volgende onderhoud uit:

  • In de eerste helft van het jaar hebben we in Midwoud, Benningbroek, Twisk en Medemblik baggerwerkzaamheden uitgevoerd. In de tweede helft van 2019 zijn de sloten langs het DEK terrein gebaggerd, en hebben we voorbereidend onderzoek gedaan voor baggerwerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in 2020.
  • Daarnaast hebben we enkele beschoeiingen en damwanden vervangen in Medemblik, Opperdoes en Hauwert (Egboetswater). Ook is er een inventarisatie uitgevoerd om de onderhoudsstaat van de beschoeiingen te bepalen. De vorige inventarisatie stamt uit 2011.
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05