Jaarstukken 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Onder kunstwerken verstaan we civieltechnische bouwwerken, zoals vaste en beweegbare bruggen, schutsluizen, duikers, kade- en oeverconstructies. Het beheer ligt vast in de nota 'Beheerplan Kunstwerken'.
We beheren:

  • 290 vaste en 3 beweegbare bruggen. Daarnaast beheren we 'de Westerhavensluis'. Dit is één van de twee schutsluizen in de vaarweg tussen het IJsselmeer en de Wieringermeer;
  • 330 duikers. Het onderhoud hiervan voerden we altijd gelijktijdig uit met het baggeren van de watergangen;
  • 2.700 m1 kademuur en 5.400 m1 damwand. Hiervan bevindt zich 1.900 m1 kade en 540 m1 damwand in de havens van Medemblik;
  • 30 steigers, 26 stuwen en een aantal plaatsen waar boten het water in kunnen.

In 2019 voerden we naast het reguliere onderhoud de volgende projecten/werkzaamheden uit:

  • oplossen problemen aan De Kielkade. Daar waar mogelijk losten we de punten meteen op. Op twee andere locaties kozen we voor een eenvoudige oplossing. We monitoren nu deze locaties. Daarmee beoordelen we of de oplossingen voldoende zijn;
  • de vervanging van het dek en de damwanden van brug OP10 in de kern Opperdoes en de steiger nabij de Kinderboerderij in het Emmapark.
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05