Jaarstukken 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Openbaar groen is belangrijk voor waterberging, klimaat, ecologie en recreatie. We maakten in ons groenbeheer onderscheid in de groene omgeving en de bomen. We onderhielden het groen volgens het Groenbeheerplan.

Dat betekent dat we:

 • 280 hectare groen beheerden. Dit groen bestaat uit heesters, rozen, vaste planten, bos, bosplantsoen, gazons en bermen;
 • 24.000 bomen beheerden. Deze delen we in, in lei-, knot en normale bomen. We maakten onderscheid in standplaats: bomen in verharding, in beplanting of in gras.

In 2019 voerden we naast het reguliere onderhoud de volgende projecten uit:

 • vervangen van bomen op diverse locaties in verband met essentak sterfte;
 • vervangen van beplanting op de Olympiaweg in Wervershoof;
 • vervangen van bomen en beplanting op de Grietje Slagterlaan in Wognum;
 • vervangen van beplanting op de Kleyenburg in Medemblik (aansluitend op de herbouw van het verzorgingstehuis St. Martinus);
 • inzaaien van een gedeelte van de begraafplaats in Opperdoes met een bloemen/kruidenmengsel;
 • omvormen van heesterbeplanting naar vaste plantenborders op diverse locaties;
 • omvormen van beplantingsvakken die door het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen onbeheersbaar werden;
 • uitzetten van graskarpers voor het schoonhouden van een aantal watergangen in Wognum en Nibbixwoud;
 • opzetten van het geboortebos in Onderdijk;
 • aanbesteden van het onderhoud van de (groene) sportvelden;
 • bestrijden van Japanse duizendknoop (invasieve exoot);
 • bestrijden van de eikenprocessierups en het plaatsen van mezenkasten als preventieve maatregel.
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05