Jaarstukken 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

We beheerden en onderhielden 365 km riolering, 120 rioolgemalen, 555 minigemalen, 17.000 straatkolken en 18.500 huisaansluitingen. De belangrijkste functies van de riolering zijn zorgen voor volksgezondheid, droge voeten en de leefomgeving. Het beheer is vastgelegd in het 'Gemeentelijk Rioleringsplan'
We maken onderscheid tussen:

 • Vrijverval riolering;
  Deze bestaat uit een stelsel van buizen en putten waarin het afvalwater wordt opgevangen en door de zwaartekracht naar rioolgemalen stroomt. Daar vandaan pompen we het afvalwater naar de zuivering;
 • Mechanische riolering;
  Deze bestaat uit een stelsel van kleine gemaaltjes en drukleidingen. Het ligt in gebieden waar aanleg van vrijverval riolering niet mogelijk of duur is. Het afvalwater verplaatsen we met pompen;
 • Drainage;
  Deze bestaat uit een stelsel van waterdoorlatende buizen. Het ligt op plaatsen waar de grondwaterstand anders te dicht bij de oppervlakte komt. Overtollig grondwater wordt in de buizen opgevangen en naar open water getransporteerd.

In 2019 voerden we naast regulier onderhoud de volgende projecten uit:

 • vervangen riolering Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West;
 • renoveren van riolering Oostwouder Dorpsstraat in Oostwoud;
 • onderzoek naar foutaansluitingen in Kreeklanden en Westergouw in Wognum;
 • vervangen communicatiesysteem van een serie rioolgemalen;
 • inspecteren van ongeveer 12km riolering. Daarmee houden we zicht op de veroudering van de riolering.

Ook verdiepten we ons in 2019 in de gevolgen van klimaatverandering. We voerden daarvoor in WF7-verband een klimaatstresstest uit.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05