Jaarstukken 2019

Paragrafen

Financiering

Langlopende financiering (looptijd langer dan 1 jaar)
In 2019 sloten we geen nieuwe leningen af. Op de bestaande leningen losten we € 2,2 miljoen af. Daardoor daalde het bedrag van de langlopende leningen van € 15,6 miljoen naar € 13,4 miljoen.

Kortlopende financiering (looptijd korten dan 1 jaar)
In 2019 was er op diverse momenten een tekort aan liquide middelen. Hiervoor trokken we kortlopende geldleningen aan. De rentepercentages voor deze kortlopende leningen waren het hele jaar negatief, waardoor we hiervoor rente ontvingen. Eind 2019 stond een kortlopende lening open van € 8 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05