Jaarstukken 2019

Paragrafen

Financiering

Ons financieringsbeleid was voorzichtig en risicomijdend.
De belangrijkste doelstellingen waren:

  • ons verzekeren van duurzame toegang tot de financiële markten bij banken en financiële instellingen met een hoge kredietwaardigheid;
  • beheersen van financiële risico’s zoals renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico;
  • minimaliseren van de te betalen rentekosten en bankkosten.

Ons financieringsbeleid ligt vast in het 'Treasurystatuut'.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05