Jaarstukken 2019

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onderstaand overzicht laat de beschikbare weerstandscapaciteit zien:

Bedragen * € 1.000,-

31-12-2019

Algemene reserve

29.307

Onbenutte belastingcapaciteit

3.709

Totaal   

33.016

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05