Jaarstukken 2019

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In onderstaand overzicht is dit berekend:

Bedragen * € 1.000,-

31-12-2019

1. Beschikbare weerstandscapaciteit

33.016

2. Benodigde weerstandscapaciteit

26.609

3. Weerstandsvermogen (1:2)

1,2

We hebben de ontwikkeling van het weerstandsvermogen in de afgelopen jaren inzichtelijk gemaakt in onderstaande tabel.

Jaar

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Weerstandvermogen

29.249

31.731

31.530

28.513

32.530

34.292

33.016

Benodigd obv risico's

13.900

17.300

18.056

18.000

21.806

21.475

26.609

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05