Jaarstukken 2019

Programma 3 Wonen, werken en recreëren

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Hieronder vindt u de verplichte set aan beleidsindicatoren die horen bij programma 3.
De gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl. We gebruiken deze indicatoren waar nodig om ons beleid bij te sturen. We verwijzen u verder naar www.waarstaatjegemeente.nl. Ook vindt u daar achtergrondinformatie over de beleidsindicatoren.

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)

Medemblik

Weinig stedelijke gemeenten

Openbare orde en veiligheid

Verwijzingen Halt
(per 10.000 jongeren, 2019)

53

106

Winkeldiefstallen
(per 1.000 inwoners, 2018)

0,7

0,8

Geweldsmisdrijven
(per 1.000 inwoners, 2018)

3,2

3,2

Diefstallen uit woning
(per 1.000 inwoners, 2018)

2,1

2,0

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte
(per 1.000 inwoners, 2018)

3,1

3,8

Wonen en bouwen

Gemiddelde WOZ waarde
(€ 1.000, 2019)

239,0

257,0

Nieuw gebouwde woningen
(per 1.000 woningen, 2019)

8,4

8,4

Demografische druk
(%, 2019)

77,0

78,6

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
(€, 2019)

712,0

681,0

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
(€, 2019)

808,0

756,0

Economie

Functiemenging (verhouding banen en woningen)
(%, 2019)

51,7

50,2

Vestigingen van bedrijven
(1.000 inwoners van 15 - 64 jaar, 2019)

158,6

153,2

Milieubeheer

Omvang huishoudelijk restafval
(kg per inwoner, 2018)

133,0

128,0

Hernieuwbare elektriciteit
(%, 2018)

11,2

Geen data

De opgenomen cijfers zijn de meest actueel beschikbare cijfers die er zijn.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05