Jaarstukken 2019

Programma 3 Wonen, werken en recreëren

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Het volgende overzicht laat de totale baten en lasten van dit programma zien.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie 2019

Begroting na wijziging 2019

Verschil realisatie begroting na wijziging 2019

Begroting 2019

Baten

18.771

22.624

-3.853

13.920

Lasten

34.311

38.532

-4.221

30.969

Saldo

-15.540

-15.908

368

-17.049

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05